2. Kresba modelu

Nakreslení modelu, abychom si ujasnili, v jakém pohybu bude kompozice.